Page 2 - זה מה יש
P. 2

ןועבט תירק םיס"נתמה תשר
     ןורטאיתו המרד תנטייק
     ןורטאיתו המרד תנטייק                          !הדימל םגו האנה םג תבלשמש הנטייקה


               'ו-'א ידליל                    2019 חספ תרושקת תנטייק
               'ו-'א ידליל

            רשע םינשה הלילה                                              : 'ו-'ד תותיכ


           .בישקמ באה לאוש ןבה ,ביבאה שדוחב םיאצוי"
      "...ןאכ חספש ןמיס הז .תוקותמ זוגא תוגועו תוקורי םילוביש חיר


                             www.matnastiv.co.il


                1/19/ע זרכמ           31.3.19

                04-9598400                                          םיקילא בשומ
                                             WWW.IRONWOOD.CO.IL
    www.zemayes.co.il           22.3.19 ט״עשת ׳ב רדא ו״ט                                      2
   1   2   3   4   5   6   7